Privacy- & Cookiepolicy

Privacy- & cookiepolicy

PRIVACY BELEID

De Franse vertaling van het huidige privacy beleid is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. In geval van geschil is enkel de Nederlandstalige versie van dit privacy beleid van toepassing.

1. Websiteprocedures

Dit privacy beleid beschrijft de wijze waarop we, “L’ARCO Food & Wine BV”, met maatschappelijke zetel te 3580 Beringen (België), Koerselsesteenweg 20, ingeschreven in het handelsregister van Tongeren, onder nummer 0747.865.941 en gekend bij de BTW – administratie onder nummer BE 0747.865.941 (hierna “L’ARCO”), de gegevens die u – de gebruiker van de website www.larco.be – aan ons overmaakt wanneer u deze website bezoekt, gebruiken en beveiligen.
U moet geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van onze website. We verzamelen enkel persoonlijke gegevens die u uitdrukkelijk en vrijwillig heeft  doorgegeven. Die informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, uw naam en voornaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw land en uw profiel.
In principe vragen we aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid). Indien nodig, zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.

2. Automatisch ingezamelde informatie

2.1 Technische informatie
Zoals vele andere websites verzamelt L’ARCO automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over websitegebruikers, zoals het internetprotocol - (IP-) adres van uw computer, het IP-adres van uw internet service provider, de datum en het uur van uw toegang tot de website, het internetadres van de website van waaruit u een directe link naar deze website heeft gemaakt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de delen van de website die u bezoekt, de websitepagina’s en de informatie die u hebt ingekeken en de materialen die u hebt verzonden naar of hebt gedownload vanuit deze website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor website- en systeembeheerdoeleinden, en om de website te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven indien nodig en permanent worden bewaard met het oog op toekomstig gebruik.
2.2 Cookies en web beacons
Om te garanderen dat onze website goed wordt beheerd en om de navigatie binnen de website te vergemakkelijken, kunnen we – of onze dienstverleners– gebruik maken van cookies (kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen) of web beacons (elektronische afbeeldingen waarmee we het aantal gebruikers kunnen tellen die een bepaalde pagina bezochten en waarmee we toegang krijgen tot bepaalde cookies) om globale gegevens te verzamelen. We kunnen deze instrumenten gebruiken om diverse gegevens in onze systemen op te sporen en om gebruikers in categorieën te verdelen aan de hand van diverse criteria zoals IP-adres, domein, browsertype en bezochte pagina’s. We gebruiken deze informatie om het aantal gebruikers te analyseren in de verschillende secties van de website en om het nut en de doeltreffendheid van de website te verzekeren.
De cookies en de web beacons van L’ARCO kunnen geen persoonlijke gegevens, zoals uw naam of uw e-mailadres verzamelen. Bovendien kunt u er in verschillende browsers voor kiezen om cookies uit te schakelen. Het is wel mogelijk dat u bepaalde delen van de website niet kunt raadplegen zolang cookies in uw browser uitgeschakeld zijn.

3. Gebruikte informatie

We kunnen niet-persoonsgebonden informatie gebruiken om globale traceringsinformatieverslagen over demografische gegevens van de websitegebruikers en het gebruik van de website te genereren en deze verslagen aan derden bezorgen. De traceringsinformatie in deze verslagen is niet gekoppeld aan uw identiteitsgegevens of andere persoonsgegevens.

4. Andere aangelegenheden

4.1 Veiligheid
We doen er alles aan om onze servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Hiervoor doen we beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen zodat de informatie die we onder ons hebben wordt beveiligd.
Helaas kunnen we geen 100% veiligheid garanderen. Als u specifieke veiligheidsbekommernissen mocht hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan u deze informatie best niet via het internet doorsturen.
4.2 Andere websites
Onze website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. L’ARCO draagt geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor, noch controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. Kijk dus zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na en schat zelf in hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.
4.3 Wijzigingen aan het privacybeleid
We kunnen ons privacybeleid te allen tijde wijzigen of aanvullen, om welke reden dan ook, door op een goed zichtbare manier het aangepaste privacybeleid op onze website te plaatsen. Raadpleeg deze pagina dus regelmatig, zodat u altijd op de hoogte bent.

5. Kennisgeving

We zijn bekommerd om uw privacy en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische wetgeving, haar ‘algemeen beleid inzake gegevensbescherming’ en overeenkomstig de strengste normen op het vlak van eerlijke informatie.

6. Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

6.1. Algemene doeleinden
Waar nodig verwerken we uw persoonsgegevens uitsluitend met het oog op (i) de afhandeling van uw online bestelling(en) (ii) een eventuele sollicitatie, (iii) de uitbouw van onze opdrachten; (iv) om u te informeren over onze andere goederen en/of diensten.
Met het oog op de hiervoor vermelde doeleinden kunnen we overgaan tot de verwerving van persoonlijke informatie met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam en adres), uw loopbaan, ervaring, motivatie en alle informatie die gewoonlijk in een cv staat.
6.2. Directe marketing en communicatie met derden
L’ARCO beschouwt uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we niet aan derden zullen meedelen en die niet gebruikt zal worden voor directe marketing, behalve als u ons hiertoe voorafgaand uw expliciete toestemming heeft gegeven.
Als u L’ARCO uw toestemming hebt gegeven, kunt u zich uiteraard eender wanneer uitschrijven van bepaalde diensten. Volgens de wet hebt u het recht om u, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met het oog op directe marketing. Het volstaat uw vraag te richten aan onze klantendienst via e-mail (info@larco.be ), een brief te sturen naar Koerselsesteenweg 20, 3580 Beringen (België) of ons telefonisch te contacteren op +32 11 43 45 14.

7. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld is L’ARCO.
De manager van onze website is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via e-mail op het volgende e-mailadres: info@larco.be

8. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

U kunt ons kosteloos vragen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens of deze aan te passen of te verwijderen door ons een brief of e-mail, inclusief een kopie van uw identiteitskaart te sturen op één van de volgende adressen:
  • Per brief: L’ARCO Food & Wine BV, Koerselsesteenweg 20, 3580 Beringen (België)
  • Per e-mail: info@larco.be
Zodra we uw bericht ontvangen zullen we snel mogelijk alles in het werk stellen om uw verzoek in te willigen.

9. Algemene informatie

Het beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle toepasselijke wetsbepalingen in België en de Europese Unie.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.
Dit privacybeleid wordt exclusief beheerst en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschil zullen de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van L’ARCO uitsluitend bevoegd zijn.
 

COOKIE POLICY

De Franse vertaling van het huidige privacy beleid is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. In geval van geschil is enkel de Nederlandstalige versie van dit privacy beleid van toepassing.
L’ARCO maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring (bijvoorbeeld het onthouden van een taalkeuze, etc.) en voor de verzameling van webstatistieken onder de bezoekers aan onze websites.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Gebruik van cookies op de website van LARCO

1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites, om formulieren in te vullen, om bestellingen te doen en de inhoud van uw winkelkarretje bij te houden. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen, bijvoorbeeld op onze webshop, zijn cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.
2. Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden, evenals de cookies die bijvoorbeeld bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.
3. Performantie-cookies
We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.
4. Third party cookies
Onze websites bevatten ook elementen van andere, derde partijen, zoals videodiensten, social-mediaknoppen of advertenties.
De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die we gebruiken en welke informatie ze opslaan.
Cookie
Doel cookie
Levensduur
Sessie cookie
Bewaart sessie-informatie.
Tot sluiten browser
Tracking cookie
Trackt bezoekers.
NVT
Google Tag cookie
Laat toe om code te updaten.
Tot sluiten browser
Facebook cookie
Laat de bezoeker toe om inhoud te delen.
1 jaar
New Relic cookie
Monitort de prestaties van de server.
NVT
Google Analytics (*)
L’ARCO gebruikt Google Analytics om de effectiviteit van haar marketingcampagnes te meten.
2 jaar
(*) info over Google Analytics cookies (GA) onder voorbehoud van wijzigingen door Google.

Beheer van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is.
Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten van L’ARCO geen gebruik kunt maken.
Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens op te slaan zonder uw medeweten. Echter, als u de installatie van cookies op uw computer of mobiel eindapparaat toch wil beperken, blokkeren of verwijderen, dan kunt u dit doen via uw browser instellingen. Ga naar de HELP-functie van uw browser. Daar kunt u lezen hoe u dit werkt.