Molise

Molise
Ook al behoorde Molise vroeger tot de Abruzzen, tegenwoordig heeft de regio zich volledig autonoom ontwikkeld.
Nochtans geen rijke regio, staat Molise tegenwoordig volledig op eigen benen.

Tot 1963 behoorde Molise tot ‘Abruzzi e Molise’. Na haar afscheuring werd de regio een autonome twintigste regio en ontwikkelde haar eigen industrie. Wat wijn betreft, was dit niet echt een probleem, aangezien wijnproductie, samen met olie- en pastaproductie van oudsher belangrijke economische pijlers waren in Molise.

Wel steeds een nadeel, ook nu nog, is de relatief kleine omvang van de betrokken spelers in de wijn- en andere industrieën. In vergelijking met de grote en bekendere regio’s hebben de Moliseproducenten het niet gemakkelijk om hun producten in de kijker te zetten binnen het Italiaanse geheel.

Nochtans is Molise allesbehalve een kleine wijnproducent. In 2012 werd niet minder dan 319.000 hl wijn geproduceerd, zo’n 30 miljoen flessen. Het merendeel van deze wijn wordt echter lokaal geconsumeerd, slechts een zeer klein aandeel wordt geëxporteerd.